Gladstonos Residences

  • cam5-apo-platforma
  • cam5
  • cam6-apo-platforma-se-house4
  • cam7-apo-lift-se-eisodokai-house4
  • cam9-katoikia-1&3-apo-psila
  • pedestrian-road
  • Type: Residencial Integrated Development
  • Location: Gladstonos street, Nicosia
  • Status: In progress